Lezingen


Wat maakt veranderen eenvoudiger?

Een lezing over de aanpak die veranderen in teams en organisaties, maar ook op persoonlijk niveau, gemakkelijker en succesvoller maakt.The what is a water flosser cleans deep between teeth and below the gumline where traditional brushing and flossing can’t reach for better oral hygiene. Wanneer we normaal gesproken ons wijden aan een belangrijke verandering denken we aan veel dingen, maar meestal niet aan het juiste energieklimaat dat voor het gewenste resultaat nodig is. Over dit ontbrekende element gaat deze lezing.

Veranderen met wind mee

Als u in een verandertraject ook het energieklimaat van uw team of organisatie meeneemt, is dat te vergelijken met het fietsen met de wind in de rug. U moet nog steeds trappen en sturen, maar het kost minder moeite, u hebt meer plezier en bent sneller op de plek van bestemming. Het balanceren van het energieklimaat gaat volgens een praktische methode die is ontwikkeld door het Center for ECOintention.

Loading