Projecten en opdrachtgevers


 

Schouwburg met regionale uitstraling. Het helpen ontwikkelen en verwoorden van visie en beleid van deze schouwburg met het oog op de komende vier jaar.

Onderzoeksproject. Ondersteuning van een innovatief project dat de relatie tussen mens en natuur in Nederland onderzoekt.  Het vraagt bewoners, onderzoekers, beleidsmakers, kaartenmakers en natuurbeheerders gedurende twee jaar naar de verhalen, historie, waarnemingen, gebeurtenissen en persoonlijke belevingen bij een plek of gebied.

Kenniscentrum voor Cultuuronderwijs. Schrijven van jaarplannen, meerjarenbeleidsplan, customer journeys, en jaarlijks verschijnend kennismagazine.

Kunstvakdocenten in een tbs-kliniek. Groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken met een team van kunstvakdocenten in een tbs-kliniek, waar het voortbestaan van het team vanwege bezuinigingen onder druk staat. Resulterend in een publicatie die de meerwaarde van het team aansprekend verwoordt.

Trainings- en consultancybureau. Interviews met vrijwel alle medewerkers van het bureau. Wat is de drijvende inspiratie binnen deze organisatie en hoe krijgt deze inspiratie vorm? Weergave van het onderzoek in verhaalvorm: de ontdekkingsreiziger die bij een onbekende stam belandt en daar te gast is. De ontdekkingsreiziger schrijft zijn logboek vanuit verwondering: welke gewoonten en gebruiken heeft deze stam? Waar ‘voedt’ men zich mee? Welke rituelen zijn er? Wat zijn de goden en welke verbinding onderhoudt men ermee?

Internetprovider. Met het hele team ‘onderzoek’ naar de organisatiecultuur als bepalende factor voor hun creatieve processen. Dit door de organisatie als personage te verbeelden en in verschillende verhaalsituaties te plaatsen. Heel lichte en speelse sfeer waarin veel werd gelachen. Op basis hiervan een profiel gemaakt van het vermogen van het team om creativiteit in hun werkprocessen een plek te geven.

Schrijven van de ‘verhalen van de organisatie’ voor personeelsbladen gemeenten, Defensie en hoogheemraadschap.Schrijven over dagelijkse en markante gebeurtenissen, waardoor de organisatie zichzelf als een doorlopend verhaal kan zien, met iedere dag een nieuw hoofdstuk.

 

microsoft office project professional 2007 sp2 activation key hot sale online!buy your genuine microsoft office project professional 2007 sp2 product key with cheapest price Office Project Professional 2007 SP2 Key
does anyone know where I can download microsoft office project standard 2007 Microsoft Office Project Standard 2007 Key
here are some product keys for microsoft office 2007 professional which are fully 100% working Microsoft Office Professional 2007 Key
still using microsoft office 2007?download with a microsoft office 2007 product key,compare office 2007 to office 365 and get support for office products Office Standard 2007 Key
needed to reset my laptop back to factory settings.unable to locate product key for office enterprise 2007 is there any way to retrieve that info Microsoft Office 2007 Enterprise Key

Loading