Mijn inspiratiebronnen


Klopt het en werkt het?

Ik ben zogezegd een eclecticus. Ik verdiep me in verschillende stromingen en benaderingen. Met de rode draad die ik hierin vind, maak één in elkaar passend geheel. Met als belangrijkste toetsstenen: klopt het en werkt het? Met die vragen in het achterhoofd blijf ik schaven en slijpen aan mijn benadering van vraagstukken uit projecten, organisaties en ondernemingen.

Informatie uit het veld

Ik voel mij schatplichtig aan een aantal benaderingen. Het systemisch werken, zoals dat is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger, en onder meer wordt toegepast in familie- en organisatieopstellingen. Het begrip morfische velden, opgesteld door de Britse wetenschapper Rupert Sheldrake. De glasheldere methodiek van het Amerikaanse Perelandra, Centre for Nature Research. En andere natuurtradities. Al deze inspiratiebronnen gaan uit van het bestaan van intelligentie die voortkomt uit bepaalde niet-menselijke bewustzijnsvelden. Uit deze velden valt essentiële, vaak ontbrekende informatie te destilleren over wat ons gedrag op een minder bewust niveau stuurt.

En ruimte voor bronnen buiten onze persoonlijkheid

Schatplichtig ben ik ook aan de Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung, vanwege zijn ontwikkeling van de concepten collectief onderbewuste en archetype. Ook heb ik mij een aantal jaren onder leiding van de inspirerende leraar Jaap Voigt mogen verdiepen in de Daoïstische filosofie, waaronder de Chinese innerlijke alchemie. Het inspirerende uit deze bronnen is het besef dat onze persoonlijkheid in veel mindere mate ‘in control’ is dan wij veronderstellen. Dit geeft mij een soort opluchting en het maakt ruimte voor bronnen buiten onze persoonlijkheid.