Projecten


Verbeterde communicatie bij middelgrote gemeente. Energizing traject binnen zowel de ambtelijke als bestuurlijke organisatie van een middelgrote gemeente in het westen van het land.  Er waren problemen met de onderlinge communicatie, werkprocessen stroomden niet goed door en een deel van de medewerkers voelde ‘napijn’ van de fusie als gevolg van het samenvoegen van meerdere gemeenten. Na het energizing traject is er binnen de organisatie meer openheid gekomen in de communicatie. Problemen worden eerder besproken, vernieuwingsgezinde medewerkers treden duidelijker naar voren. Debatten in de gemeenteraad verlopen constructiever. (In samenwerking met ECOintention practitioner Jacqueline van Otterloo)

Teksten voor Kenniscentrum voor Cultuuronderwijs. Schrijven van jaarplannen, meerjarenbeleidsplan, customer journeys, en jaarlijks verschijnend kennismagazine.

Visie en beleid voor schouwburg met regionale uitstraling. Het helpen ontwikkelen en verwoorden van visie en beleid van deze schouwburg met het oog op de komende vier jaar.

Betere samenwerking bij internationaal opererend top-orkest. Energizing traject voor een groot, internationaal opererend top-orkest plus de ondersteunende staf.  Het gaat hierbij om in het totaal meer dan tweehonderd medewerkers. Een goede onderlinge communicatie en feedback flow was hier één van de doelstellingen. Opgelopen pijn als gevolg van fusies en bezuinigingen bemoeilijkte dit. Musici ervoeren de atmosfeer in de repetitiestudio’s als slecht en klaagden onder meer over vermoeidheid. Na het traject is de energie van deze ruimten aanmerkelijk beter en zijn er nog maar weinig klachten. Er is meer werkplezier, musici en ondersteunend personeel zitten goed in hun vel. Er is een betere aansluiting tussen musici, staf en directie. (In samenwerking met ECOintention practitioner Anne Marie Backes)

Ideeën ‘landen’ bij innovatief onderzoeksproject. Innovatief project dat de relatie tussen mens en landschap onderzoekt. Bij aanvang van het energizing traject waren er grootse en idealistische plannen, maar lukte het niet goed om hier daadwerkelijk handen en voeten aan te geven. De ideeën wilden niet ‘landen’. In de loop van het energizing traject zijn er een aantal successen geboekt. Het project kwam in een stroomversnelling toen het inzicht ontstond om het onderzoeksterrein drastisch in te perken. Er is een boek gepubliceerd, er zijn inspirerende workshops, lezingen en een ‘road tour’ gehouden. En er worden nog volop nieuwe mogelijkheden gezien.

Verhalen van kunstvakdocenten in een tbs-kliniek. Groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken met een team van kunstvakdocenten in een tbs-kliniek, waar het voortbestaan van het team vanwege bezuinigingen onder druk staat. Resulterend in een publicatie die de meerwaarde van het team aansprekend verwoordt.

Inspiratie bij trainings- en consultancybureau. Interviews met vrijwel alle medewerkers van het bureau. Wat is de drijvende inspiratie binnen deze organisatie en hoe krijgt deze inspiratie vorm? Weergave van het onderzoek in verhaalvorm: de ontdekkingsreiziger die bij een onbekende stam belandt en daar te gast is. De ontdekkingsreiziger schrijft zijn logboek vanuit verwondering: welke gewoonten en gebruiken heeft deze stam? Waar ‘voedt’ men zich mee? Welke rituelen zijn er? Wat zijn de goden en welke verbinding onderhoudt men ermee?

Creativiteit bij internetprovider. Met het hele team ‘onderzoek’ naar de organisatiecultuur als bepalende factor voor hun creatieve processen. Dit door de organisatie als personage te verbeelden en in verschillende verhaalsituaties te plaatsen. Heel lichte en speelse sfeer waarin veel werd gelachen. Op basis hiervan een profiel gemaakt van het vermogen van het team om creativiteit in hun werkprocessen een plek te geven.

Schrijven van de ‘verhalen van de organisatie’ voor personeelsbladen gemeenten, Defensie en hoogheemraadschap.Schrijven over dagelijkse en markante gebeurtenissen, waardoor de organisatie zichzelf als een doorlopend verhaal kan zien, met iedere dag een nieuw hoofdstuk.

Loading